CNC treimine on teenus, mida pakume allhanketööna masina- ja aparaadiehituse ning tootmise automatiseerimise valdkonna ettevõtetele. Meie poolt pakutavasse täisteenusesse kuulub vajadusel ja eelneval kokkuleppel kliendiga ka detailide toorikute hankimine, tootmiseks vajalike rakiste projekteerimine ja valmistamine, kliendi tehnilise dokumentatsiooni täiendamine,toodetud detailide joonistele vastavust tõendaavate mõõtmisprotokollide koostamine ja valmisdetailide puhverlao hoidmine. Lisaks on meil tehniline võimekus kasutada detailide töötlemisprogrammide ettevalmistamisel kliendi 3D mudeleid, tänu millele suudame märkimisväärselt vähendada detailide tootmise ettevalmistusaega ning lühendada tarneaega.

Treimistsehhis on kasutusel nii programmjuhtimisega (CNC) kui ka manuaaltreipingid. Osa treipinkidest on varustatud ka aktiivinstrumentidega, mille abil on võimalik valmistadaka keerukamaid detaile. Tänu mitmekesisele masinapargile suudame valmistada nii suuremaid kui kaväiksemaid partiisid ja üksikdetaile ning prototüüpe.

Peamised töödeldavad materjalid on terased (sh roostevabad terased), malmid, alumiiniumid, pronksid messing, erinevad tööstusplastid.