Avex OÜ allhanketöö teenuste hulka kuuluvad ka erinevad lukksepatööd ja koostamine ehk montaaž. Meie seadmepargis on olemas erinevad detailide kvaliteetseks viimistlemiseks, koostamiseks ja testimiseks vajalikud tööriistad ja masinad. Masinaid opereerivad erialase väljaõppega kvalifitseeritud töötajad.

Lukksepatööde raames toimub detailide viimistlemine ja puhastamine, kraatide ja teravate servade eemaldamine, painutamine ja muud operatsioonid, mida ei ole detaili iseloomu tõttu võimalik teistel viisidel teostada.

Koostetööd hõlmavad peamiselt mehhaanikat, elektroonikat, pneumaatikat. Teenuste hulka kuuluvad nii elektrimontaaž kui ka erinevad mehhatroonikatööd. Koostame erinevaid valmisseadmeid, seadmete sõlmi ja osakooste, , hüdraulikaelemente jms. vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele ja juhistele. Tänu hankelepingutele kõigi olulisemate tööstustarvikute ja komponentide tarnijatega, suudame hankida vastavalt kliendi spetsifikatsioonile kõik koostamiseks vajalikud komponendid. Koostekomponentide hankimisega klientidele tegelevad kogenud ostjad. Peale seadme koostamist teostame vajadusel ka seadme häälestamise ja kontrollmõõtmised vastavaltkliendi testimisnõuetele.

Meie klientide mureks jääb vaid tellimuse esitamine koos vajaliku tehnilise dokumentatsiooniga – kõik järgneva võtame enda hoolde.